Cukiernia Amelia zachowuje prywatność i chroni dane osobowe swoich klientów . Gromadzimy i przetwarzamy dane , które uzyskujemy od Państwa jako naszych klientów w związku z korzystaniem z naszych usług. Informacja o polityce prywatności może być aktualizowana , korzystanie z naszych usług , kupowanie naszych produktów oznacza Państwa zgodę na zaktualizowaną informację dotyczącą polityki prywatności w danym okresie .

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe , imiona , nazwiska ,adresy ,podane adresy do których dostarczamy nasze produkty , numery telefonów , adresy mailowe , dane dotyczące konta bankowego ( gdy płacą Państwo przelewem ), dane dotyczące preferencji smakowych , żywieniowych uczuleń np. na czekoladę ,inne które niezbędne są , aby prawidłowo zrealizować Państwa zamówienie ( np. data urodzenia lub wiek napisany na torcie ).

Gromadzone i przetwarzane dane mają podstawowy cel spełnienie Państwa oczekiwań.

W szczególności Państwa dane wykorzystujemy dla realizacji naszych zobowiązań, oferowania naszych usług i produktów , umożliwienia realizacji płatności ,prowadzenia analiz statystycznych , prowadzenia ewentualnych sporów prawnych i wymogów prawnych

Dane pochodzą z różnych źródeł ; z korespondencji mailowej , rozmów telefonicznych ,listów ,sms-ów ,innych .

Wszystkie uzyskane od Państwa informacje wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu współpracy w zrealizowaniu naszych usług. Nie zbieramy żadnych danych na zapas albo w celu dalszego udostępniania.

W przypadku osób poniżej 16 roku życia prosimy nie przekazywać takich danych jak nazwisko , adres zamieszkania telefon, adres mailowy itp. Takich danych nie gromadzimy . Do wykonania zlecenia napisu na torcie poprosimy o podanie imienia i wieku dziecka .

 

Za Państwa zgodą gromadzimy Państwa dane osobowe w przypadku korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych , monitorując jakość naszych usług, zarządzając naszymi programami lojalnościowymi.

Gromadzimy Państwa dane wyłącznie w celu prowadzenia naszej działalności i uzyskania jak najwyższej jakości naszych usług, a także w celu spełnienia obowiązków umownych i w celu ochrony i realizacji naszych interesów ( np. płatności ).

Zamawiając u nas produkty , dowiadując się i pytając o naszą ofertę wyrażają Państwo zgodę na prowadzoną przez nas politykę prywatności i gromadzenie danych . Prosimy o podawanie tylko informacji i danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia lub uzyskania informacji o naszej ofercie .

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;

-odbiorcy wewnętrzni , nasi pracownicy w formie proporcjonalnej do potrzeb związanych z realizacją zamówienia

-odbiorcy będącymi osobami trzecimi zatrudnionymi przez Cukiernię Amelia w celu realizacji usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania tj. osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną systemu komputerowego , programów komputerowych , ,a także w przypadku sporów – prawnicy agencje windykacyjne , komornicy oraz banki .

Nie udzielamy żadnym innym osobom trzecim dostępu do Państwa danych z wyjątkiem zakresu wymaganego przepisami prawa lub zgodnie z naszą polityka prywatności .

Przechowujemy Państwa dane wykorzystując zabezpieczenia fizyczne i techniczne, tak aby zapobiec nieuprawnionym dostępie osób trzecich , zniszczeniu , ujawnieniu danych .Pomimo tego ,że podejmujemy działania mające zapobiegać temu ryzyku to nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa .

Państwa dane przechowujemy przez cały okres współpracy(relacji ) oraz przez wymagany prawnie okres obowiązujący w Polsce ( wymagania prawne i podatkowe ).

Mają Państwo prawo do żądania do dostępu do Państwa danych osobowych ,żądania usunięcia danych – z zastrzeżeniem innych obowiązków prawnych lub umownych , korekty danych przeniesienia danych , sprzeciwu wobec przetwarzania danych , ograniczenia przetwarzania .

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: 24@24cukiernia.pl